Stengt grense mot Sverige
Politiet utfører jevnlige stikkontroller på grenseovergangssteder som er ulovlige å bruke.
FotoPolitiet

De to har forsøkt å ta seg inn til Norge flere steder, men har blitt avvist da de ikke har gyldig adgang og dokumenter for innreise.

-Det er straffbart å reise inn i Norge andre steder enn på grenseovergangene som er lovlige å bruke. Politiet vil nå etterforske saken, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt Elnaz Solati.

Bøtesatsene er som følger:

  • Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (uaktsom overtredelse) innebærer for privatpersoner en bot kr. 5.000 kroner/subsidiært fengsel i 4 dager.  
  • Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (forsettlig overtredelse) innebærer for privatpersoner en bot kr. 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager.

 

  • Grensekontroll
  • Koronaviruset