Begrunnelsen for henleggelsen er at det ikke foreligger tilstrekkelige bevis for at musikkbingoen slik den ble gjennomført var et kulturarrangement, jf. covid-19 § 13a bokstav b). Det er heller ikke funnet bevist at serveringsstedet ikke hadde lagt til rette for smittevernforsvarlig drift i tråd med nevnte forskrift § 14a.

  • Koronaviruset