– Tiden vi er inne i krever mye av både enkeltpersoner og samfunnet i sin helhet. Politiets prioritet er å sikre liv og helse, opprettholde ro og orden og bidra som en del av samfunnets samlede innsats for å begrense smittespredning i landet, sier stabssjef i Politidirektoratet, Elisabeth Rise.

Innreisekontroll på grensa

Utviklingen i smittesituasjonen er uforutsigbar, og det er nylig innført strengere regler ved ankomst fra utenlandsreiser for å hindre importsmitte. Politiet ber om forståelse for at mannskapene ved landets grenseoverganger skal håndheve et omfattende og komplisert regelverk.

–  Politiets rolle er å utøve grensekontroll og bidra til å begrense smittespredningen i landet. Reisende må være forberedt på at det tidvis vil kunne forekomme kødannelse og ventetid for å kunne gjennomføre nødvendige kontroller ved landets grenseoverganger, forklarer Rise.

Politiet jobber kontinuerlig med å veilede mannskapene på grensen rundt de til enhver tid gjeldende regler, og ser fortløpende på muligheter til å forbedre, forsterke eller endre praksis til det bedre. 

Brudd vil bli fulgt opp

For politiet er det et grunnleggende prinsipp å gi råd og veiledning før pålegg. Det skal likevel ikke herske tvil om at brudd på smittevernreglene vil bli fulgt opp.

– Vi forstår godt at det er krevende, slitsomt og noen ganger frustrerende. Samtidig må man huske at landet står i en krevende situasjon som gjør hverdagen uforutsigbar og vanskelig for mange. Når det er det er sagt, skal vi i politiet selvsagt gjøre vårt slik at belastningen for de reisende blir så liten som mulig, understreker Rise.

Et felles ansvar

I en usikker tid er det mange som ser til politiet når de opplever at forebyggende råd ikke følges, eller at regelverket ikke etterleves. Vi ønsker å minne om at den enkelte har et ansvar for å unngå unødvendig reising, og ikke minst bidra til at avstand og andre alminnelige smittevernråd opprettholdes.

– Politiet er beredt på å ta grep i tilfeller hvor situasjonen krever det. Samtidig er etterlevelse av tiltak for å begrense smittespredning et samfunnsansvar alle må ta i fellesskap. Min oppfordring er å være sitt ansvar bevisst, og følge de råd som blir gitt av myndighetene, avslutter Rise.

 

 

 

  • Koronaviruset