I uke 14 er det registrert 5 saker med Covid-19 lovbrudd i Innlandet politidistrikt.

Sakene fordeler seg slik:

  • 3 saker ulovlig grensepassering
  • 2 saker brudd på isolasjon/karantene. 

Totalbildet for Covid-19 lovbrudd i 2021 i Innlandet politidistrikt er per 12. april denne:

I Innlandet politidistrikt er det per 12. april 2021 registrert 113 anmeldelser for Covid-19 lovbrudd. Av disse har 67 ført til forelegg. 3 har ført til påtaleunnlatelse, 3 har ført til siktelse. De resterende er fremdeles under etterforskning.

Sakene fordeler seg slik:

  • Ulovlig grensepassering: 52 saker. Totalt er 88 personer er anmeldt, dvs at i noen av sakene var flere personer i samme bil. 62 har fått forelegg. Resten av sakene er ikke avgjort.
  • Hensynsløs atferd: 2 saker. 1 har fått forelegg, 1 sak ikke avgjort
  • Brudd på isolasjon/karantene: 19 saker. Herav gjelder 1 av sakene brudd på opphold på karantenehotell. 6 saker henlagt pga bevisets stilling, 4 forelegg og 3 påtaleunnlatelser. Resten av sakene er ikke avgjort.
  • Koronaviruset