Troms politidistrikt er kjent med at deler av utbyttet fra den straffbare handlingen står på følgende bitcoinsadresse:

1DKkWREVuUuXmRNe99t9SrHCKdziLuthB8

Aktører som mottar midler fra denne adressen anmodes om å holde midlene tilbake, og å kontakte lokalt politi så raskt som mulig.

Videre ber politiet publikum være på vakt overfor eposter som tilsynelatende kommer fra bekjente som anbefaler investering i kryptovaluta.

- Dette er som oftest svindel, og følger man disse anbefalingene risikerer man å bli manipulert og presset til å gjøre handlinger som kan gi bedragerne kontroll over datamaskinen din og pengene dine, sier politiadvokat Trude Kvanli i Troms politidistrikt.

Informasjon om denne adressen vil også bli spredt til aktører norsk politi har kontakt med i kryptovalutabransjen i Norge og i utlandet.

- Ved å gå ut på denne måten får hele kryptovalutabransjen lik mulighet til å bidra med å avdekke hvem som kontrollerer disse midlene, sier Kvanli. Videre er det viktig å inndra utbytte fra straffbare handlinger, og vi tror denne fremgangsmåten øker sannsynligheten for at disse midlene kan tilbakeføres til fornærmede.

Troms politidistrikt ber også om at man tar kontakt dersom man i god tro i har mottatt midler som stammer fra denne adressen.

Økokrim bistår Troms politidistrikt i saken. Norsk politi har tidligere advart mot å motta midler fra følgende kryptovalutaadresser:

Kryptovaluta

Adresse

Pressemelding (norsk)

Pressemelding (engelsk)

BTC

3NHUzkphkm3PTdCdg5Gg9nqBp5oUFLLEkX

Link

Link

 

Troms politidistrikt kan i denne saken kontaktes på post.troms@politiet.no.

  • Råd og forebygging
  • Etterforskning
  • Datakriminalitet
  • Økonomisk kriminalitet