Fagerli var hjemmehørende i Meløy kommune i Nordland, og navnet er frigitt i samråd med pårørende.

- Avdøde ble fraktet inn med redningshelikopter til UNN i Tromsø. Båten vil ankomme Tromsø i løpet av dagen, og Troms politidistrikt etterforsker saken videre på vanlig måte. Foreløpige undersøkelser tyder på at ulykken har sammenheng med at deler av en kran er falt ned, men detaljer rundt hendelsen må etterforskes nærmere. KV Nordkapp har bistått politiet i de undersøkelsene som ble gjort om bord. 

Kriseteamet i Meløy kommune er varslet og bistår, sier påtaleansvarlig Trude Kvanli.

Sjøfartsdirektoratet og Statens Havarikommisjon for transport er varslet om hendelsen.