Fra 1. mai blir de fem namsdistriktene i Troms politidistrikt til ett felles namsdistrikt. Ny leder er Lise Hay som i dag er ansatt som seksjonsleder for sivile oppgaver på Finnenes lensmannskontor i Troms politidistrikt.

– Det blir kjempespennende. Jeg tror vi vil få til en kvalitetsheving ved å samle alle distriktene, sier den nye namsfogden.

Ledes fra Finnsnes

Lise Hay er utdannet jurist og har tidligere arbeidet som advokat hos Advokatene Leiros og Olsen AS og skattejurist i Skatteetaten. Som ny namsfogd får hun kombinert sine fagområder; sivil rettspleie og ledelse.

– Jeg tror vi har mye å hente på å samarbeide mer på tvers. Den sivile rettspleien er i endring og jeg mener vi skal klare å utnytte verktøyene vi har, effektivisere og samtidig sikre kvalitet i oppgavene våre, sier Hay.

Selv skal hun ha kontorsted på Finnsnes.

– Finnsnes er midt i politidistriktet med kort reisevei til de fleste av våre lokasjoner. Det blir viktig når vi nå skal skape et fellesskap der vi tidligere har vært forskjellige distrikt. Og så har jeg tro på at det gir en positiv effekt å kunne spre ledelsen i enhver organisasjon, sier hun.

– Historisk dag

Leder for felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i Troms politidistrikt, Per Øyvind Skogmo, er fornøyd med ansettelsen.

– Det er en historisk dag når vi nå får samlet sivil rettspleie i Troms politidistrikt under en ledelse. Jeg er veldig glad for å få Lise Hay på laget som den nye Namsfogden i Troms. Hennes erfaring, kompetanse og personlige egenskaper gjør henne veldig godt egnet til denne stillingen.

Han mener den nye desentraliserte organiseringen er helt nødvendig for å møte dagens krav til effektivitet, kvalitet, rettsikkerhet og likebehandling.

– Det er derfor et spennende og viktig arbeid som Lise nå får ansvaret for, sier Skogmo.

Forstørr bilde Lise Hay
FotoPolitiet
  • Namsmann