DNA-profilen er laget på grunnlag av undersøkelsene som er gjennomført.

DNA-profilen er sammenlignet med DNA i savnetregisteret hos KRIPOS.

– Det ble der ingen treff, som betyr at det ikke er noen som er registrert med DNA i det norske savnetregisteret som ble funnet, sier etterforskningsleder i Holt lensmannsdistrikt, Steffen Wam Schneider.

Politiet vet ikke hva som forårsaket døden til vedkommende. Obduksjonsrapporten har per dags dato ikke kunnet påvise dødsårsaken.

Funnet vil bli undersøkt opp mot savnetmeldinger i land i Europa.

Media:
Talsperson i denne saken er etterforskningsleder i Holt lensmannsdistrikt, Steffen Wam Schneider. Han kan nås på telefon 38 13 69 63.