Politidirektoratet vurderer situasjonen i dag som uendret, og har på bakgrunn av dette anmodet Justis- og beredskapsdepartementet om samtykke til å forlenge den midlertidige bevæpningen. Departementet har varslet at de trenger noe mere tid til å behandle anmodningen.

- Politidirektoratet har i overensstemmelse med Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å opprettholde den midlertidige bevæpningen inntil departementet har behandlet anmodningen om forlengelse, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.