Politiet kommer derfor med en oppfordring til foreldre i Innlandet før langhelgen som kommer, om å legge gode planer sammen med ungdommen.

  • Vær interessert i hvilke planer ungdommene har, og hvor de skal. Vær engasjert og bry dere.
  • Avtal kjøring og henting i forbindelse med arrangementer og sosiale sammenkomster. Klare avtaler kan dempe forbruket av rusmidler
  • Snakk med andre foreldre – bli enige om felles regler. F.eks. om når de skal være hjemme igjen.
  • Husk at det er 18-årsgrense for å drikke alkohol
  • Husk også å holde dere oppdatert på gjeldende smittevernregler, det gjelder spesielt store ansamlinger og bruk av munnbind

- Politiet vil i tillegg understreke at de fleste foreldre er dyktige, og følger opp ungdommene sine på alle måter, sier Rune Otterstad, leder for Felles enhet for forebygging i Innlandet politidistrikt.

Mediekontakt:

Ta kontakt med pressevakt 400 37 744 for å bli satt i kontakt med lokale talspersoner på de ulike tjenestestedene i politidistriktet.