Politiet er midlertidig bevæpnet på bakgrunn av PST sin vurdering om at terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet. Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige for å svare på utviklingen i trusselbildet.

- Politidirektoratets vurdering om midlertidig bevæpning er faglig begrunnet basert på det gjeldende trusselbildet, og har med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil åtte uker, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Innen utgangen av denne perioden vil det foretas en ny vurdering om ordningen skal oppheves eller forlenges.