De danske statsborgeren forsøkte først å ta seg over grensen på sykkel, men ble da bortvist av Heimevernet, som utfører grensekontrollen på Bjørnfjell. De byttet deretter sykler med ski og tok seg over grensen utenom kontollpunktet. De ble observert av en hytteeier i området. En person bosatt i Tromsø er mistenkt for medvirkning ved å skaffe ski til de tre danskene.

Personene ble pågrepet i Tromsø i går. De sitter nå i arrest i Tromsø. Det er fatta bortvisningsvedtak, og dette er forkynt for dem. De skal etter planen ledsages tilbake til Danmark i løpet av lørdag. Hver av de tre er også ilagt et forelegg på kr. 10.000,-, som de har vedtatt.

Forelegg og bortvisningsvedtak er gjort med hjemmel i Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, § 2.