Pressemelding søndag kl.16:50

Politiet fikk i går bekreftet sikker identifikasjon på den avdøde og de pårørende ble varslet. Den avdøde er Stig Ola Westgård (56 år).

- Obduksjon ble gjennomført i går, og den foreløpige obduksjonsrapporten har gitt politiet informasjon som er viktig for den videre etterforskingen. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gi ytterligere opplysninger fra obduksjonen på nåværende tidspunkt, sier Hans Vang, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet ønsker fortsatt avhør av siktede, men han har gjennom sin forsvarer meddelt at det ikke vil bli avhør i dag.

Politiet jobber nå blant annet videre med vitneavhør, tekniske undersøkelser på åstedet, sikring og gjennomgang av elektroniske spor.

-Siktede vil bli begjært varetektsfengslet, men tidspunkt for fengslingsmøte er ennå ikke fastsatt, sier Hans Vang, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet ønsker fremdeles tips i saken, via internett: tips.politiet.no/trøndelag eller på tipstelefon 73 48 94 00.

For media:

Politiadvokat og påtaleansvarlig i saken Hans Vang er tilgjengelig søndag 16. mai på telefon

73 48 94 50 mellom kl. 17:00 og 17:30.

Med vennlig hilsen,
Politiet i Trøndelag

 

 

Kort oppdatering i saken lørdag kl.22:00

Politiet har nå fått bekreftet sikker identifikasjon på den avdøde. De pårørende er varslet og blir fulgt opp. Navnet på avdøde blir ikke frigitt i kveld etter ønske fra de pårørende.

- Selv om vi har gått til en pågripelse i dag etterforsker vi fremdeles saken bredt, sier Hans Vang, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt. – Det jobbes for fullt med tekniske undersøkelser, avhør av vitner, og avdøde blir mest sannsynlig obdusert i kveld.

– Det ble gjort forsøk på å avhøre den siktede, men på grunn av hans helsesituasjon lot det seg ikke gjøre å ta avhør i dag. Vi vil gjøre et nytt forsøk i morgen, sier Hans Vang, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Det vil bli tatt stilling til eventuelt varetektsfengsling i løpet av helgen.

Politiet ønsker fremdeles tips i saken, via internett: tips.politiet.no/trøndelag eller på tipstelefon 73 48 94 00.

For media:

Det vil ikke bli gitt noen ytterligere intervju i kveld. Vi vil komme med en ny pressemelding når det er større oppdateringer i saken.

 

Første pressemelding lørdag kl.12:49

Den 15. mai kl.08:14 fikk operasjonssentralen i Trøndelag melding fra helsepersonell om en død person i en privat leilighet på Lademoen Trondheim. En mann i 50-årene som befant seg i leiligheten ble pågrepet og han er siktet for drap.


Den avdøde er ennå ikke identifisert og de pårørende derfor er ikke varslet.

Politiet har i igangsatt en bred etterforskning av saken, og er i gang med tekniske undersøkelser på åstedet, rundspørringer i området og avhør. Det er besluttet obduksjon av avdøde.

- Vi er i en tidlig fase av etterforskingen, og kan foreløpig ikke si noe mer konkret om hva som har skjedd. Vi regner med å få flere svar når de tekniske undersøkelsene er ferdige og obduksjon er gjennomført, sier Hans Vang, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

- Den pågrepne er ennå ikke avhørt. Det vil bli tatt stilling til eventuelt varetektsfengsling i løpet av helgen, sier Hans Vang, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt

Politiet ønsker tips i saken, via internett: tips.politiet.no/trøndelag eller på tipstelefon 73 48 94 00.

For media:

Vi vil komme tilbake til nærmere tidspunkt for intervjuer i saken.