Dette er en oppdatering av saken som først ble omtalt 16. 04.

Cirka 2,9 bitcoins som stod på bitcoinsadresse 1DKkWREVuUuXmRNe99t9SrHCKdziLuthB8 er nå blitt overført til fem nye bitcoinsadresser:

  • 1GnQTicWhy1YibTVezwtKMqG5SvQ5mkKZ8
  • bc1q0969ccdrrtvhcwz4w26uq2q8p9e99c0rf7k690
  • bc1qgswyp68arh896fegyxznm2x9vkq0m7sgthc79x
  • bc1qk7u6g0w3a9t4ura06hxaxyvtjj4g54hnkhdw4g
  • bc1qkfydavfurlpaa2y0kqn3xn8x36tqc6f4uzq392

I forbindelse med disse transaksjonene ble midlene fra det grove bedrageriet som Troms politidistrikt etterforsker blandet sammen med andre midler.

Innestående saldo på disse fem bitcoinsadressene er samlet cirka 143 bitcoins, noe som per i dag tilsvarer i overkant av 50 millioner norske kroner.

– Med bistand fra Økokrim fortsetter Troms politidistrikt å følge pengene. Vi tror hele beløpet på rundt 143 bitcoins stammer fra bedragerier eller andre straffbare handlinger, og anmoder fortsatt aktører som mottar disse midlene om å holde disse tilbake og å kontakte lokalt politi så raskt som mulig, sier politiadvokat Trude Kvanli i Troms politidistrikt. 

Troms politidistrikt ber også om at man tar kontakt dersom man i god tro mottar noen av disse midlene.

– Det virker som et større kriminelt nettverk står bak disse bedrageriene, og vi ønsker å gjøre det så krevende som mulig for dette nettverket å fritt disponere disse midlene. Selv om vi anser sannsynligheten som lav, håper vi fortsatt at vi klarer å tilbakeføre verdiene til den fornærmede og avsløre personene som står bak, sier Kvanli.

Trude Kvanli
Politiadvokat Trude Kvanli i Troms politidistrikt
FotoPolitiet