Politiet ønsker å ha et godt samarbeid med russen i Innlandet og dette var bakgrunnen for at patruljen møtte russen i Elverum i forrige uke. Russen inviterte politipatruljen inn i russebussen sin og det takket patruljen ja til. Patruljen var inne i bussen i kort tid.

-Patruljen beklager at de ikke holdt lengre avstand under besøket og at de ikke brukte munnbind slik det fremgår av nasjonale råd. Nå har vi gått gjennom hendelsen og tar med oss dette videre, sier politistasjonssjef Tom Johnsen.

En privatperson har anmeldt hendelsen. Saken blir oversendt og fulgt opp av Spesialenheten for politisaker.

-Vi forholder oss til Spesialenheten for politisaker når det gjelder anmeldelsen og har ingen ytterligere kommentar til dette, sier Johnsen.

  • Koronaviruset