– Politiet fikk melding via Hovedredningssentralen om funn av en båt onsdag kveld. Vi innhenter nå opplysninger fra vitner som kan ha kjennskap til hva som kan ha skjedd. Dersom noen har tips, eller opplysninger i saken ber vi de henvende seg til politiet på 02800, sier patruljeseksjonsleder Renate Klev.

Hovedredningssentralen koordinerer og leder oppdraget i samarbeid med politiet. Frivillige organisasjoner deltar også i søket.

Media:
For spørsmål om saken kan media kontakte patruljeseksjonsleder Renate Klev på telefon 909 38 553.