Kjerstin Askholt på plass som politimester i Agder

Askholt ble utnevnt som politimester i statsråd 18. desember. Hun kommer fra jobben som sysselmann (sysselmester fra 1. juli) på Svalbard, en jobb hun har hatt siden 2015.

– Nå ser jeg veldig frem til å komme i gang i jobben som politimester i Agder. Jeg setter pris på tilliten jeg er vist, og gleder meg veldig til å ta fatt, sier Askholt.

Askholt vil bruke den første tiden som politimester på å bli kjent med organisasjonen og de som arbeider i Agder politidistrikt, samt med politiets samarbeidspartnere.

– Jeg vil de neste ukene prioritere å bli kjent med mine ledere og mine ansatte. Det er viktig for meg å komme rundt i organisasjonen og høre om alt det positive arbeidet jeg vet skjer i Agder politidistrikt, men også lytte til hva som er utfordringene i politidistriktet. I tillegg vil jeg naturligvis høre om forventninger til meg som politimester, både av kolleger og av samarbeidspartnere, sier hun.

Kjerstin Askholt etterfølger Kirsten Lindeberg som gikk av med pensjon 1. januar 2021. I perioden fra 1. januar til 1. juni har Arne Sundvoll fungert som politimester i Agder. Han går nå tilbake til stillingen som visepolitimester.

– Det er veldig fint å ha fått Kjerstin på plass, og jeg ser frem til å samarbeide med henne fremover. Jeg er helt sikker på at hun vil bidra til at politiet fortsatt leverer gode tjenester og et trygt samfunn for innbyggerne i Agder, sier Sundvoll.

Askholt har jobbet som Sysselmann på Svalbard siden 2015, da hun forlot jobben som ekspedisjonssjef i Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Der jobbet hun i ulike stillinger i perioden fra 1996 til 2015.

Askholt har blant annet en Cand. Jur fra Universitetet i Oslo og har også gått Forsvarets sjefskurs.