Politimesteren har i dag, etter en helhetlig vurdering ut fra rådende smittesituasjon, valgt å ikke forlenge landlovsnekten for utenlandske sjømenn i Troms politidistrikt. Landlovsnekten oppheves derfor med umiddelbar virkning.

Hvis smittesituasjonen endres, vil politimesteren forløpende vurdere behovet for å fatte en ny beslutning om landlovsnekt på kort varsel. Det er også viktig å presisere at det er avgjørende at de til enhver tid gjeldene innreise- og karantenebestemmelser følges selv om landlovsnekten nå oppheves.