Fredag 1. januar ble det gjort funn av levninger etter et barn i strandkanten på Syre på Karmøy. Ved obduksjon ble det sikret materiale til DNA-analyse og en fullstendig DNA-profil ble fremstilt ved Oslo Universitetssykehus. Nasjonal Identifiseringsgruppe i Kripos har bistått Sør-Vest politidistrikt i arbeidet med å finne en DNA-match.

- Det er nå klart at gutten som ble funnet er Artin Irannezhad. Han er av iransk opprinnelse og forsvant under et forlis i den engelske kanal utenfor Frankrike 27. oktober i fjor, sier politifaglig etterforskningsleder ved Karmøy lensmannskontor, Camilla Tjelle Waage.

Artin var halvannet år gammel da han ble savnet. Begge foreldrene, samt Artins to eldre søsken ble funnet døde etter forliset. Øvrig familie er varslet.

 

Sammenlignet DNA med slektning i Norge

Politiet har siden levningene ble funnet vært tydelige på at det kan ta tid før det foreligger en sikker ID. Selv om det er stor forståelse for at etterlatte venter på svar, har det vært viktig å få til en god og nøyaktig prosess. I påvente av DNA-resultater fra foreldrene fra franske myndigheter har norsk politi gjort parallelle etterforskningsskritt.

- Vi var tidlig kjent med at den savnede gutten hadde en slektning i Norge, men det har vært viktig å kartlegge om vedkommende hadde et slektskap som var nært nok til at det kunne gi grunnlag for en sikker DNA-match. Da vi fikk fastslått det, avga slektningen DNA til politiet ettersom det viste seg at svaret fra Frankrike tok lenger tid enn først antatt, forklarer leder av ID-gruppa i Kripos, Tore André Walstad.

 

Prøveresultater bekreftet teori

Politiet hadde tidlig en hypotese om at det var nettopp Artin som var funnet på Karmøy, særlig fordi det fantes bilder av gutten med tilsvarende vinterdress som det var på levningene.

- Vi fikk en del tips om denne gutten, og bilder av ham styrket teorien. Det var likevel viktig for oss å ikke konkludere for tidlig. Politiet har hatt en løpende dialog med franske myndigheter. Vi har hele tiden respektert pågående prosesser på tvers av landegrensene, men da det viste seg at guttens slektning i Norge hadde et slektskap som var nært nok valgte vi å gjøre et forsøk på å sammenligne vedkommendes DNA med guttens. Dette er en møysommelig prosess, men vi er glade for at vi nå har fått en bekreftelse på at det er den savnede gutten som ble funnet på Karmøy. Denne historien er tragisk, men da er det i det minste godt å kunne gi de etterlatte et svar, fremhever politifaglig etterforskningsleder Camilla Tjelle Waage.