Det er fastsatt 11 godkjente grenseovergangssteder for grensekontroll av reisende som kommer til Norge med fritidsbåt:

Hammerfest, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord, Oslo havn og Halden/Sponvika.

De reisende skal straks melde seg for grensekontroll ved politistasjonen på det aktuelle anløpsstedet.

Politiet vil da gjennomføre innreisekontroll, og personene i fritidsbåten/lystfartøyet plikter å teste seg på ankomststedet i tråd med Covid 19-forskriften.

Unntak:

Dersom man går om bord i en båt i Norge som krysser territorialgrensen, men kun oppholder seg i fartøyet til man ankommer Norge igjen – og uten at andre passasjerer stiger på - faller man utenfor kravet om grensekontroll og testing.

Denne endringen i forskriften gjelder fra og med 21. juni til og med 30. september 2021.

  • Koronaviruset