Avdelingsdirektør Olav Skard ved NC3 og Tønnes Ingebrigtsen, administrerende direktør i Mnemonic.
Avdelingsdirektør Olav Skard ved NC3 og Tønnes Ingebrigtsen, administrerende direktør i Mnemonic.
FotoFoto: Ilja Hendel

Når en bedrift utsettes for datakriminalitet er det ofte et privat sikkerhetsselskap som håndterer selve hendelsen gjennom å stanse aktiviteten og bidra til å gjenopprette normal drift. Hvis saken blir anmeldt, trenger politiet informasjon fra selskapet som er rammet og den aktøren som håndterer hendelsen sammen med selskapet.

- Samarbeidsavtaler med store sikkerhetsselskaper gjør at vi kan utveksle informasjon innenfor avtalte rammer. Avtalen med Mnemonic innebærer at vi møtes jevnlig. Det gjør at vi blir kjent, øker forståelsen for hverandres roller og behov, bygger gjensidig tillit og på sikt bidrar til et samarbeid begge parter vil dra nytte av, sier avdelingsdirektør Olav Skard ved NC3. Fra før har Kripos samarbeidsavtale med Nordic Financial CERT.

- Smartere og mer effektivt

Private sikkerhetsselskaper- og organisasjoner innhenter informasjon i stor skala, blant annet gjennom aktiv trusseletterretning og innsamling av data generert av kundeforhold og tjenesteyting til både næringslivet og offentlig sektor.

- Deler av denne informasjonen kan gjøres tilgjengelig for Kripos ved behov. Dette er et godt eksempel på at politiet gjennom samvirke med private aktører kan fremskaffe informasjon vi ellers ikke ville hatt tilgang til. Vi bruker informasjon andre har skaffet i stedet for å bruke betydelige ressurser på å skaffe den selv, sier Skard.

- Stort potensial

Tønnes Ingebrigtsen, administrerende direktør i Mnemonic, mener samarbeidsavtalen har stort potensial.

- Vi er glade for å kunne tilrettelegge for at Kripos får mer informasjon om det kriminelle landskapet, slik at de kan gjennomføre sitt viktige oppdrag på best mulig måte. Grunnlaget for at vi ønsker en slik avtale er gapet vi observerer mellom de sakene som blir rapportert til politiet og den faktiske situasjonen, sier han.

- Etter å ha aktivt arbeidet med Mørketallsundersøkelsen over flere år, vet vi at slike saker underrapporteres i Norge. Ved å ha et etablert samarbeid og felles forståelse vil det bli enklere for våre kunder å gå riktig fram når de selv trenger å rapportere en hendelse til politiet, samt for oss å bistå eventuell etterforskning med kontekst og tilrettelegging, avslutter Ingebrigtsen.

Vurderer flere avtaler

Kripos mener flere slike avtaler om samarbeid vil kunne gi verdifulle bidrag til kriminalitetsbekjempelse nasjonalt og internasjonalt.

- Det er aktuelt å inngå slike avtaler med flere aktører i Norge og i utlandet. Slike avtaler må helt konkret legge til rette for en bedre oppdragsløsning i det daglige, og samtidig bidra til å forebygge, avdekke og bekjempe cyberkriminalitet i vid forstand, sier Skard. Dette er i tråd med politiets strategiske mål om bedre forebygging og bekjempelse av datakriminalitet, der samarbeid med andre står sentralt.