Capacity for control and testing is increased, but travellers from Finland to Norway should be prepared to wait for several hours at the Kilpis border crossing.

The border is open 24/7. Traffic is at its heaviest between 0800 and 2000 hrs. We encourage travellers to arrive at the border at other times.

Prepare for the wait. Bring water and food. There are no facilities at the border.

Current rules for travelling to Norway are available at https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/

Lang ventetid på grenseovergangen

De som skal reise fra Finland til Norge, må regne med flere timers ventetid på grenseovergangen.

Politi og helsevesen øker kapasiteten for å ta imot et stort antall reisende fra Finland. Fortsatt kan ventetida være opptil flere timer.

Grenseovergangen ved Kilpis er åpen 24/7. Det er lengst ventetid mellom kl. 0800 og 2000. Vi oppfordrer de som har mulighet, til å komme utenom dette tidsrommet.

Forberede deg på ventetida med tilstrekkelig mat og drikke. Det er ingen fasiliteter tilgjengelig i grenseområdet.

  • Koronaviruset