Politidirektoratet (POD) besluttet nylig at gjennomgangen skulle utføres av et eksternt utvalg, og at POD skulle utforme mandatet for arbeidet og nedsette et utvalg. I lys av siste tids bevegelser i saken ønsker nå politidirektøren å løfte også disse to oppgavene bort fra POD. Beslutningen kommer etter en periode hvor det fremdeles stilles spørsmål om direktoratets habilitet.

-POD erfarer at det fortsatt stilles spørsmål om vår habilitet i dette arbeidet. Selv om jeg mener vi er skikket og kapable til å utforme mandat og nedsette et utvalg, er det mindre relevant hvis det fester seg et inntrykk i offentligheten at vi ikke har den nødvendige habilitet. Vi er avhengig av tillit – det er avgjørende at det ikke stilles spørsmål om gjennomgangen som nå skal gjøres, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.