Nettsvindel, Illustrasjon

Alle som får slike henvendelser oppfordres til å anmelde svindelforsøket ved nærmeste politistasjon. Dette bidrar til bedre oversikt over omfanget, og øker mulighetene for at politiet ved etterforskning kan finne ut hvem som står bak.

- Det er svært alvorlig at noen forsøker å utnytte innbyggernes tillit til politiet med fare for store personlige økonomiske tap. Det er derfor viktig for oss å gå aktivt ut og advare mot denne typen svindel, sier leder for felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven.

Svindelforsøkene er registrert over hele landet. Det er vanskelig å si noe sikkert om det totale omfanget fordi det ikke er inngitt formell anmeldelse på mange av svindelforsøkene.

Politiet er avhengig av bistand fra publikum i dette arbeidet og under følger råd om hva du skal gjøre om noen utgir seg for å være politi på telefon.

Dette må du passe på:

• Oppgi ALDRI i en telefonsamtale med noen ditt personnummer, personlig passord, BankID, kontonummer eller annen sensitiv informasjon. Dette vil politiet aldri be om via telefon. Det gjelder også annen seriøs virksomhet.
• Etterspør og skriv ned navn, tittel og tjenestested på vedkommende som ringer. Be gjerne om personens tjenestenummer i politiet
• Noter deg tidspunkt for samtalen
• Merk deg personens dialekt/språkform og innholdet i samtalen
• Ta kontakt med nærmeste politistasjon og anmeld forholdet

Johan Martin Welhaven
Johan Martin Welhaven er leder for felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt.
FotoPolitiet
  • Råd og forebygging
  • Økonomisk kriminalitet