Det har vært søkt i over 30 kvadratkilometer terreng. Politiet har hatt god bistand fra finsk politi. Fire hunder fra Finland og en hund fra Finnmark politidistrikt, samt norske redningshunder har deltatt. Området er utfordrende å søke i, med tett vegetasjon og kupert terreng.

Det har også vært søkt i vann ved hjelp av Karasjok brannvesen, i elva Lešjohka og i elva Kárášjohka.

Ingen av disse søkene har gitt noen nye spor etter den savnede Nils Kristian Guttorm. Politiet avslutter derfor de aktive søkene etter antatt omkommet. Politiet vil gå igjennom de opplysningene og det som er samlet inn i løpet av aksjonen for å se om det er noe som bør undersøkes nærmere.

Politiet vil takke våre finske kollegaer, Norske redningshunder og Karasjok brannvesen for den innsatsen som er lagt ned i søket etter Guttorm.

Stein Kristian Hansen
Fung. stabssjef
Finnmark politidistrikt