- Dette er en historisk dag for politisamarbeid over grensa. Jeg håper og tror at vi med dette skal få mye bedre oversikt over grensekryssende kriminalitet, sier visepolitimester Arne Hammersmark i Innlandet politidistrikt.

Det er jobbet med en felles norsk-svensk politistasjon siden 2017. Det har vært et omfattende arbeid med mange interessenter og ulike meninger. Det har hele tiden vært et godt samarbeid med svensk politi som allerede har besluttet å bygge en felles politistasjon.

Innlandet politidistrikt vil nå etablere et tett samarbeid med kommunene, svensk politi og øvrige interessenter. Byggingen av politistasjonen vil forhåpentligvis starte i løpet av første halvår i 2022.

Arne Hammersmark tror samarbeid under samme tak vil føre til bedre etterretning, mer effektiv etterforskning og bedre forebyggende arbeid. Samtidig er han klar på at det må følge midler til å bemanne politistasjonen, for at stasjonen skal kunne bemannes på en adekvat måte.

- En felles politistasjon er en god og fremtidsrettet måte å jobbe på for to så like stater som Sverige og Norge. Flere andre steder i Europa har de lignende samarbeid som har ført mye bra med seg.