Mannen viste fram et vaksinepass som dokumentasjon på at han var fullvaksinert, men vaksinepasset tilhørte en kamerat av han.

- Han har fått forelegg på 15.000 kroner og er bortvist fra Norge. Han har vedtatt forelegget, sier politiadvokat Ronny André Jørgensen i Troms politidistrikt.

Forelegget er gitt i medhold av straffeloven § 221 første ledd bokstav d, for å ha gitt uriktig opplysning til offentlig myndighet.

  • Grensekontroll
  • Koronaviruset