Siktede er en mann i 60-årene bosatt på Skedsmokorset. Han er siktet for grov fremkalling av fare for allmennheten (straffeloven § 355a). Han har vært varetektsfengslet siden 24. august. Øst pd vil begjære forlengelse av varetektsfengslingen i dag (31. august). Bakgrunnen for fengslingen er fare for bevisforspillelse.

Tekniske og taktiske etterforskningsskritt har ført frem til siktelsen. Funn på branntomta gjør at politiet anser brannen for å være påsatt. Av hensyn til den pågående etterforskningen kan vi ikke kommentere disse funnene nærmere i dag.

Siktelsen medfører at politiet med skjellig grunn mistenker vedkommende for å ha påsatt brannen. Med det, mener vi i dag, at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at han står bak.