Vladas Kvedrys
Politiet kan bekrefte at det var Vladas Kvedrys som ble drept på Fjellhamar 1 . august 2021.

Status for de fem andre er at mistankegrunnlaget er kraftig svekket, men de er fortsatt formelt siktet.  Høyere påtale har kompetansen til avgjøre saken for disse.

Det ventes fortsatt på svar fra en del av de ulike tekniske undersøkelsene, videre vil det foretas ytterligere avhør for å belyse hendelsesforløpet nærmere.

Politiet kan gå ut med at det er 57 år gamle Vladas Kvederys fra Litauen som er drept. Han etterlater seg kone og ett barn. Bildet og opplysningene om avdøde kan publiseres etter avtale med pårørende.

 

---

Til red. 

Påtaleansvarlig Eirik Braathen er tilgjengelig på tlf. 969 46 806 i perioden 1045-1130.