Politimann i uniform sikter med et ladd elektrosjokkvåpen
En politimann demonstrerer et elektrosjokkvåpen på kveldstid.
FotoPolitiet

Uvalgte politidistrikt i Norge har siden 2019 prøvd ut maktmiddelet ESV i daglig tjeneste. Utprøvingen har blitt ledet av en prosjektgruppe sammensatt av representanter fra Politidirektoratet (POD), Politihøgskolen og Politiets Fellestjenester, og er eksternt evaluert av Umeå Universitet. 

POD mottok i mai den eksterne evalueringen av prosjektet. Evalueringen konkluderer bl.a. med at utprøvingen av ESV ikke har medført økt maktbruk fra politiets side, men at tilgang på ESV kan medføre noe endret maktbruk, herunder redusert bruk av pepperspray. Evalueringen viser også at ESV kan erstatte bruk av skytevåpen i noen tilfeller, men ikke i alle. Likevel er det indikasjoner på at tilgang på ESV kan medføre redusert risiko for alvorlige skader og bruk av dødelig makt fra politiet. Utprøvingen har ifølge en eksterne evalueringen fra Umeå-universitetet (link nederst på siden) ikke redusert tilliten til politiet fra publikum, som oppfatter politiet som kompetent til å vurdere behov for maktbruk, herunder i hvilke situasjoner ESV bør brukes og ikke.

Direktoratets egen vurdering av utprøvingen konkluderer i stor grad sammenfallende med den eksterne evalueringen. Direktoratets vurdering trekker også fram at tilgang på ESV har fylt et opplevd udekket behov for et effektivt mindre dødelig maktmiddel mellom maktmidlene pepperspray/batong og skytevåpen. Sist konkluderer POD med at ESV har bedret egensikkerheten til innsatspersonellet og bidratt til bedre (og tryggere) oppdragsløsning både for politiet og politiets motpart.

– Med bakgrunn i dette kunnskapsgrunnlaget konkluderte vi med at det var riktig å anbefale å innføre ESV i politiet og vi er tilfreds med at politiske myndigheter støtter oss i dette, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.

Saken fortsetter under bildet. 

Nærbilde av en person som holder et gult elektrosjokkvåpen
Et elektrosjokkvåpen vises frem.
FotoPolitiet

Mål om minimal maktbruk

Vangen peker på at denne typen maktmidler vil være viktig for politiet, fordi målet alltid er å utøve så lite makt som mulig i de situasjonene politiet ser seg nødt til dette.

– Vi tar maktbruk på alvor, og det vil alltid være et mål for oss å redusere maktbruken til et absolutt minimum. Likevel er maktbruk en del av vår hverdag og våre oppgaver, og da er det vår plikt å sørge for at maktbruken skjer så skånsomt som mulig med minst mulig skaderisiko, sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Tone Vangen.

–  Å anbefale å innføre et nytt maktmiddel er ikke noe vi tar lett på, men i dette prosjektet har vi tatt oss tid til å undersøke konsekvensen av bruken over flere år, samt latt andre evaluere oss, og jeg er derfor trygg på det kunnskapsgrunnlaget vi gir denne anbefalingen på, tilføyer hun.

Vangen peker også på at maktbruk og tillitt til politiet henger tett sammen, og at det å innføre nye maktmidler derfor blir en politisk beslutning til syvende og sist.

– Jeg er glad for evalueringen viser at publikum har tillit til oss og oppfatter politiet som kompetent med hensyn til maktbruk. Samtidig er jeg svært bevisst på at grunnlaget for tilliten er avhengig av hvordan vi forvalter mandatet vi har, herunder i hvilke situasjoner vi bruker makt og ikke minst i hvilke situasjoner vi ikke bruker makt.

Politidirektoratet vil nå lage en plan for utrullingen av elektrosjokkvåpen i etaten. 

 

Last ned rapporten fra Universitetet i Umeå, om elektrosjokkvåpen, her .