Evakuering opprettholdes for området innenfor den røde streken.
Evakuering opprettholdes for området innenfor den røde streken.

Ny grense for evakuert område gjelder fra og med torsdag 9. september 2021 kl. 0000. 

Fra NVEs vurdering hitsettes:

"De geotekniske vurderingene konkluderer med at deler av selve skredgropen og et mindre område rundt denne bør være evakuert inntil sikringsarbeider er gjennomført og skredkantene er trygge. 

De øvrige områdene, inkludert fylkesveien og store deler av utløpsområdet til skredet, kan ikke skredet forplante seg videre til. Det geotekniske notatet er kvalitetssikret av NGI." 

Lensmannen i Ullensaker beslutter på bakgrunn av foranstående å oppheve evakuering for deler av det evakuerte området. 

Gjedrum kommune vil informere berørte personer/adresser.