Øvelsen finner sted mellom klokken 08.00 og 15.00.

Deltagende i øvelsen er politiet, brann, helse, sivilforsvaret, FORF (frivillige organisasjoner), Kristiansand kommune og Glencore Nikkelverk AS i Kristiansand, samt VTS med "underleverandører". I tillegg stiller Mediehøgskolen Gimlekollen med flere studenter og Lillesand Videregående skole som markører.

Øvelsens hovedformål er å øve samvirke mellom alle deltakende aktører på og i tilknytning til skadestedet. I tillegg har hver etat egne spesifikke øvingsmål.

– Politiet og andre nødetater vil bli synlige i Kristiansand, spesielt i området rundt Glencore Nikkelverk AS. Det betyr at det vil bli mye synlig politi og mange synlige mannskaper fra de andre nødetatene og andre samarbeidspartnere. I tillegg vil det bli kjørt utrykning som en del av øvelsen. Trafikken vil i hovedsak kunne gå som normalt, og vi ber publikum følge politiets anvisninger, sier Kolbjørn A. Vollan hos Felles enhet for operative tjenester i Agder politidistrikt.

Det vil stå en bil fra brannvesenet for å varsle om øvelsen ved E39 i nærheten av Circle K- stasjonen på Vesterveien.

Scenarioet i øvelsen er at det skjer en alvorlig hendelse i området rundt Glencore Nikkelverk AS. Av hensyn til læringen kan ikke politiet i forkant av øvelsen gå ut med mer detaljer.

Media:
Spørsmål fra media om øvelsen kan rettes til Kolbjørn Aanon Vollan hos Felles enhet for operative tjenester i Agder politidistrikt. Kontakt pressevakt på telefon 488 95 807.