Brannen ble oppdaget like etter kl. 02.00. Brannvesenet rykket raskt ut og brannen ble slukket. Politiet ønsker tips fra publikum om observasjoner i området av personer, sykler, biler eller annet. Det er også av interesse med video fra biler med bilkamera som har beveget seg i området i det aktuelle tidsrommet. Tidsrommet som er relevant for observasjoner er mandag 20. september 2021 fra kl. 22.00 og frem til natt til tirsdag 21. september 2021 kl. 04.00.

Politiet kan kontaktes på tipstelefon 99212068.