Landlovsnekten for utenlandske sjømenn ble innført den 16.3.20 med bakgrunn i stor smittefare knyttet til koronaviruset. Landlovsnekten ble besluttet etter utlendingsloven § 16 jf. utlendingsforskriften § 4-19 femte ledd som gir politimesteren myndighet til å nekte utenlandske besetningsmedlemmer landlov gitt lovens ordlyd "andre særlige grunner".

-Landlovsnekten oppheves med utgangspunkt i at store deler av befolkningen nå er vaksinert og presset på helseberedskapen i distriktet gjennom dette er betydelig redusert, forklarer avdelingsdirektør  Lise Flø  ved grense- og utlendingskontroll i Finnmark politidistrikt

Politiet ber skipsagenter og andre relevante parter om å ta kontakt med helsevesenet i sin kommune vedrørende informasjon rundt koronatesting av mannskap som ønsker å benytte seg av landlovsretten.

 

Lise Flø

Avdelingsdirektør – Grense- og utlendingskontroll

Finnmark Politidistrikt