Rapporten til den regjeringsoppnevnte kommisjonen blir viktig for politiets videre arbeid, og vi vil nå sette oss grundig i den for blant annet å se om kommisjonens funn vil ha betydning for den pågående politietterforskingen.

Det har vært nedsatt en egen etterforskingsgruppe med jurister og etterforskere med kompetanse på miljøsaker. Gruppen har knyttet til seg geoteknisk ekspertise og eksterne fagmiljøer. Vi har også fått bistand fra Økokrim i arbeidet. I løpet av etterforskingen er det gjennomført en lang rekke avhør og innhentet mer enn 50.000 dokumenter fra blant annet Gjerdrum kommune og andre.

Det er for tidlig for politiet å kommentere om det vil bli tatt ut siktelser eller på annen måte reagert på forhold som kommisjonens rapport måtte beskrive, eller hva politiets egen etterforsking har avdekket. Vi antar å kunne svare på dette spørsmålet innen utløpet av året.

Aktuell lovgivning er blant annet plan- og bygningsloven, straffeloven,  sivilberedskapsloven og naturskadeloven.

Politiadvokat Morten Lundén i Øst politidistrikt kan siteres

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Til redaksjonene:

Politiadvokat Morten Lundén er tilgjengelig på telefon 969 46 806 i tidsrommet 1330 til 1430 onsdag 29. september.