Nå som samfunnet åpner opp igjen forventes det en stor økning i nordmenns reiseaktivitet. Samtidig har pandemien og utryggheten den har medført knyttet til reiser ført til at en stor del av befolkningen har valgt å ikke fornye sine pass.

Bare i Agder utgjør dette rundt 10 prosent av befolkningen, eller omtrent 30. 000 pass. Dette kommer i tillegg til de reisedokumentene som utløper fortløpende. Introduksjonen av nye norske nasjonale ID-kort (med og uten reiserett) har også bidratt til økt etterspørsel.

– Erfaringene fra tidligere år viser at mange utsetter å fornye passene sine til siste liten, noe som i den situasjonen man nå har kan vise seg å være for sent. Det er ikke kapasitet, verken i Agder eller i Norge, dersom alle disse bestemmer seg for å fornye dokumentene samtidig, sier leder av avsnitt for pass/ ID i Agder politidistrikt, Svein Marcussen.

Flere tiltak i Agder

For å møte den forventede pågangen på passkontorene innføres det nå en rekke tiltak. Det sendes nå ut SMS-påminnelse til alle med utgående pass om å huske å fornye disse. Forutsetningen er at det er registrert mobilnummer på passkunden. Hensikten er å flate ut etterspørselskurven og sørge for at folk er ute i god tid.

Det er i tillegg økt kapasitet på alle de tre passlokasjonene i Agder, i form av flere betjente luker og utvidet åpningstid. I Kristiansand vil det fra 4. oktober være kveldsåpent fire dager i uken, samt hver lørdag. Det tas nå kun imot kunder med timeavtale, som forhåndsbestilles på www.politiet.no. Unntaket er nødpass, som kun utstedes i akutte tilfeller ved passlokasjonen i Arendal og Kristiansand. På grunn av nye sikkerhetsrutiner kan vi ikke lengre garantere at man rekker å få utstedt nødpass, og av samme årsak blir det nå ustedt nødpass kun frem til kokken 15.00 på hverdager.

– Vi oppfordrer kundene til å sette seg godt inn kravene til dokumentasjon før de kommer til passtimen. Dette finner man opplysninger om på nettsiden hvor man bestiller time. Daglig opplever vi at kunder må gjøre vendereis fordi man ikke har satt seg godt nok inn i reglene for dokumentasjon. Da må man bestille ny time og per nå har vi en til to ukers ventetid, noe som forventes å øke nå som etterspørselen tar seg opp, sier Marcussen.

Alle som søker om nytt pass eller nasjonalt ID-kort må ha med det gamle passet, selv om det er utløpt. Hvis du ikke har hatt pass tidligere, eller det gamle passet ditt er meldt tapt, må du ha med annen gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde.

Søker du om pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett til barn og ungdom under 18 år, eller nasjonalt ID-kort uten reiserett til barn under 13 år, må minst én av foreldrene møte opp sammen med barnet. Dette må dere ha med:

  • Barnets gamle pass, selv om det er utløpt.
  • Pass eller nasjonalt ID-kort (utstedt av politiet) for begge foresatte. Bankkort eller førerkort er ikke gyldig legitimasjon hvis foresatte har pass eller nasjonalt ID-kort. Se hva som er gyldig legitimasjon hvis foresatte ikke har pass eller nasjonalt ID-kort. Hvis kun én foresatt møter opp, må den som møter også ha med pass eller nasjonalt ID-kort, eller en bekreftet kopi (rett kopi), for den foresatte som ikke møter opp.
  • Hvis kun én foresatt møter opp, må dere ha med datert, signert og originalt samtykke (fullmakt) fra den foresatte som ikke møter opp. Fullmakten kan ikke være digital eller eldre enn 3 måneder. Du må fylle ut et skjema for hvert barn som skal ha pass eller ID-kort. Hvis du har foreldreansvaret alene, må du ta med en bekreftelse på det.

For å unngå at man må dra med uforrettet sak, ber vi om at alle setter seg inn i gjeldende regler på www.politiet.no.

Media:
Talsperson i denne saken er leder av avsnitt for pass/ ID i Agder politidistrikt, Svein Marcussen. Han kan nås på telefon 97 978 767.