Det var en forbipasserende som varslet politiet om personen kl. 12.24 i går.

- Basert på de undersøkelsene som er gjort på stedet, har politiet en klar formening om hvem kvinnen er, men vi avventer nærmere undersøkelser hos rettsmedisinsk i Oslo for å få en sikker identitet. Basert på de øvrige undersøkelsene er det fortsatt ingenting som tyder på at hun ble utsatt for en straffbar handling, sier politifullmektig Anders Møllersen.

Når det gjelder hvor kvinnen kommer fra tyder undersøkelsene på at hun ikke er fra Innlandet. Sperringene i Ankerskogen er fjernet og det vil ikke være behov for å gjøre ytterligere undersøkelser på stedet. Ankerskogen-området er dermed åpnet igjen for fri ferdsel.