Senteret ligger på Taraldrud i Nordre Follo kommune, og sto ferdig ved årsskiftet 2020/2021. Politiets helikoptertjeneste, Krise- og gisselforhandlertjenesten, Bombetjenesten og Beredskapstroppen, i tillegg til Politiets fellestjenester og Politiets IKT-tjenester, har tilhold på senteret.

Anlegget benyttes til trening av operativt politipersonell fra hele landet.

Parkering: P-plass ved hovedvakta (begrenset kapasitet)

Velkommen til omvisning og enkel bevertning.