– Vi er glade for at vi nå har fått to etterforskere som er dedikerte og motiverte til å jobbe med viktige saker innen dyrevelferd. For at Agder politidistrikt skal evne å gjøre en god innsats på dette området er vi avhengig av å få til et godt tverrfaglig samarbeid og samspill med resten av distriktet og eksterne aktører som for eksempel Mattilsynet, sier seksjonsleder for etterforskningsseksjonen i Arendal og Froland, Helge Torsvik.

Agder er ett av flere politidistrikt i Norge som nå har fått egne etterforskere innen dyrevelferdskriminalitet. Dyrevelferdsetterforskerne, som er stedplassert i Arendal, skal forebygge, avdekke og bekjempe kriminalitet mot dyr i hele Agder. De skal etterforske egne saker, samt bistå andre enheter i distriktet i etterforskningen av saker som gjelder brudd på dyrevelferdslovgivningen.

– Vårt mål er et godt dyrehold og velferd for dyr i hele Agder. Vi er tidlig i etableringsfasen og vi jobber med å få på plass gode rutiner og rammer for et arbeid der politiet forhåpentligvis skal bli rustet til å levere bedre resultater på dyrevelferdskriminalitet, sier Torsvik.

Media:
Talsperson i denne saken er seksjonsleder ved Arendal og Froland politistasjon, Helge Torsvik. Han kan nås på telefon 958 13 991.