-Politiets hovedhypotese er at mannen ble rammet av akutt sykdom og at skadene har oppstått som følge av dette. Det er ikke mistanke om at skadene er selvpåført eller knyttet til psykiatri, sier politiadvokat Trine Hanssen.

Politiet fikk melding om hendelsen søndag 10. oktober kl. 16.08. Alvorligheten i meldingen som kom inn og beskrivelser fra vitner gjorde at politiet rykket raskt ut og iverksatte bred etterforskning.

-Etterforskningen har så langt vist at det ikke er noe som tyder på at noe straffbart har skjedd, og mannen er trolig ikke utsatt for en straffbar handling, sier Hanssen.

Det er fortsatt usikkert hvor lenge mannen har ligget i boligen før han fikk hjelp.

Mannens helsetilstand er nå stabil og han blir fulgt opp på sykehus. Politiet har også foretatt avhør av mannen.

 

  • Etterforskning