Politidirektoratet sendte ut en nasjonal ordre om bevæpning etter hendelsen på Kongsberg onsdag 13. oktober. Dette ble gjort som en ekstra beredskap så lenge situasjonen var uavklart. Basert på informasjon politiet har mottatt fra PST, er det ikke lenger grunnlag for å opprettholde den nasjonale bevæpningsordren.

- Norsk politi er i utgangspunktet ubevæpnet i daglig tjeneste, med fremskutt lagring av skytevåpen i politiets kjøretøy, og kan bevæpnes i forbindelse med konkrete oppdrag ved behov. Sånn sett går vi nå over til en normalsituasjon, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.