Alle PLIVO-øvelsene vil finne sted ukene 44-49, på dagtid mandager og onsdager.

Øvelsene vil gjennomføres ved utvalgte barne- og ungdomskoler i hele Agder.

– Publikum i nærliggende områder vil i forbindelse med øvelsene kunne se og høre nødetatene under utrykning, sier fag - og opplæringsansvarlig i Agder politidistrikt, Thomas Lande.

– Det som er spesielt når vi øver på PLIVO er at alle nødetatene sammen har et ansvar dersom uskyldig tredjeperson blir trusselutsatt, også brann og helse i stor grad, for her vil tiden være kritisk, sier Lande.

Scenarioene det øves på er bygd opp for å utfordre de forskjellige etatene. Samtreningen står sentralt og det er et viktig poeng at øvelsene gjennomføres lokalt for å sikre at man trener der man jobber til daglig.

– Intensjonen med denne treningen er å gjøre erfaringer på dette samspillet i en PLIVO-situasjon. Her blir det i praksis et tett samarbeid mellom innsatsleder politi, innsatsleder brann og innsatsleder helse, sier Lande.

– Det vil ikke være elever på skolene eller som en del av øvelsene. De har annen undervisning disse dagene. Lærere og staber ved skolene skal være en del av spillet/øvelsen for å trene sine rutiner ved slike hendelser, sier Lande.

Øvingsområdene blir sperret av og det blir skiltet med øvingsskilt.

Livstruende vold

En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningsmenn utøver livstruene vold med våpen/farlige gjenstander mot uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonene for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med livreddende tiltak. 

For media:
Spørsmål fra media kan rettes til fag - og opplæringsansvarlig i Agder politidistrikt, Thomas Lande, på telefonnummer 900 96 312.