Politidirektoratet har ansvaret for planlegging og gjennomføring av øvelsen og samarbeider med politidistriktene, særorgan, PST, Forsvaret og andre samvirkeaktører. Politiets nasjonale bistandsressurser og Forsvaret vil bistå lokalt politi på flere steder under øvelsen.

  • Øvelse Nordlys skal øve og videreutvikle evnen til samhandling og felles nasjonal innsatsevne fra både justis- og forsvarssektoren, sier øvingsansvarlig Endre Tou i Politidirektoratet.

Det er mye logistikk og mange involverte i en slik øvelse. Bare i Nordland politidistrikt er det rundt 200 personer involvert. Det inkluderer både planleggere, øvende og ressurser til logistikk.

  • Det er mange ressurser som er i sving under en slik stor øvelse, men det er viktig for politidistriktene å få øve med bistand fra nasjonale bistandsenheter i politiet og andre samvirkeaktører. Da står vi bedre rustet dersom en krise, eller annen alvorlig hendelse skulle skje, forklarer øvingsleder i Nordland politidistrikt, Jan Eirik Holen.

Han forteller at det også vil være synlig aktivitet i noen områder.

  • Øvelsen vil foregå flere steder i Nordland politidistrikt, og man vil kunne se uniformert politi og militære som er bevæpnet, i de områdene der det øves, sier Holen.

Øvelsen vil foregå i tidsrommet 08.00-20.00 tirsdag 2. november, og 08.00-20.00 onsdag 3. november. Områdene det øves i vil bli merket, og observatører vil være ikledd blå vester.