-Forebyggende trafikksikkerhetsinnsats er en av kjerneoppgavene til politiet. Jeg er glad for at Knut Smedsrud nå ønsker seg tilbake igjen i politiet, etter en periode i Justis- og beredskapsdepartementet. Han er en kunnskapsrik leder, og hans faglighet vil komme til sin rett i denne stillingen, kommenterer Bjørnland.

Knut Smedsrud er utdannet politi og jurist. Han har lang og bred erfaring fra politietaten, både fra distrikts- og direktoratsnivå. I perioden 2013 til 2020 var Smedsrud avdelingsdirektør for henholdsvis politifagavdelingen og beredskapsavdelingen i Politidirektoratet. I tillegg til å ha praktisert som advokat i lengre perioder, har han i to perioder også jobbet i Justis- og beredskapsdepartementet.

-Jeg ser frem til å ta fatt på denne utfordringen, og gleder meg til å komme tilbake til politiet igjen etter en fin periode i Justis- og beredskapsdepartementet. Utrykningspolitiet utfører et viktig arbeid for samfunnet, og det skal bli spennende å lære organisasjonen enda bedre å kjenne fra innsiden. Jeg ser også frem mot å bli bedre kjent med de dyktige medarbeiderne som jobber der, kommenterer Knut Smedsrud.