Bilde av et rødt norsk pass og et norsk ID-kort i plastikk, holdt frem av en mannlig hånd.
Illustrasjonsfoto
FotoPolitiet

Link til passøknad finner du nederst i denne saken. 

Politiet forventer at mange ønsker å fornye passet sitt når det nå er mulig å reise mer igjen. På grunn av pandemien var det også mange pass som utløp i fjor uten at de ble fornyet. Det kan by på problemer om for mange vil ha nytt pass eller ID-kort samtidig.

– Hvis alle som skal ha nytt pass eller nasjonalt ID-kort venter til våren, blir det utfordrende å tilby timer til alle som ønsker det, selv med utvidede åpningstider og flere ansatte. Vi oppfordrer derfor de som trenger et nytt pass eller ID-kort å bestille time før høysesongen, sier Unni Norum, fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet.

Vanligvis har pass- og ID-kontorene mest pågang i månedene mars til juli. Denne pågangen kan bli større neste år hvis mange utsetter å fornye passet.

Sjekk passet til barna

Det er særlig barn og unge voksne som ikke har fornyet passene sine.

– Vi oppfordrer foreldre om å sjekke passet til barna allerede nå hvis familien har planer om å reise utenlands neste år. Pass til barn har kortere gyldighetstid, og må fornyes oftere, sier Norum.

Noen pass- og ID-kontor har akkurat nå ventetid for ledige timer, for eksempel Oslo. Men de fleste kontorene har god kapasitet, og har iverksatt tiltak for å håndtere økt etterspørsel.

– Vi legger ut timer fortløpende på politiet.no. Hvis man ikke finner time med en gang, oppfordrer vi til å prøve igjen senere, sier Norum.

Råd:

  • For å unngå lange ventetider våren og sommeren 2022, oppfordrer politiet innbyggere som har behov for å fornye passet sitt å bestille time før høysesongen neste vår.
  • For barn er gyldighetstiden på et pass kortere enn for pass til voksne, sjekk derfor passene til barna før du bestiller en reise.
  • Flere søknader fører til økt saksbehandlingstid. Innbyggere kan oppleve at det kan ta noe lenger tid å få det nye passet eller ID-kortet. Sjekk derfor alltid at passet eller ID-kortet ditt er gyldig, før du bestiller en reise.
  • Du kan søke om pass og ID-kort på alle pass- og ID-kontorer i landet.
  • Alle som søker om nytt pass eller nasjonalt ID-kort må ha med det gamle passet sitt, selv om det er utløpt. Du får ikke søkt om nytt pass eller ID-kort hvis du ikke har det med. Dette gjelder også hvis du søker om pass eller ID-kort til barnet ditt.
  • For søknad om pass eller nasjonalt ID-kort til barn må du huske å ta med samtykke hvis ikke begge foresatte møter til timen.