Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark

Ellen Katrine Hætta er utdannet jurist, og har vært ansatt i politiet siden hun tiltrådte som politiadvokat i Øst-Finnmark politidistrikt i oktober 2001. Hun var leder for retts- og påtaleenheten i Øst-Finnmark fra 2004-2011. I 2011 ble Hætta utnevnt som politimester i Øst-Finnmark politidistrikt. Etter sammenslåing av politidistrikter i forbindelse med politireformen i 2016, ble Hætta utnevnt som politimester i Finnmark politidistrikt.

-Jeg er selvsagt fornøyd med utnevnelsen og er klar til å ta fatt på oppgaven. Vi har fått til mye bra for befolkningen i Finnmark etter reformen, og dette gleder jeg meg til å jobbe videre med. Finnmark har så mange flinke mennesker som hver dag jobber for et trygt Finnmark og det er en glede å være en del av dette, kommenterer politimester Ellen Katrine Hætta.

-Jeg er svært glad for at Ellen Katrine Hætta er utnevnt til stillingen som politimester i Finnmark. Hun har vært en dyktig og fremtidsrettet politimester for distriktet i sitt forrige åremål, og jeg ser frem mot et fortsatt tett og godt samarbeid videre, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

 

Ingar Bøen, politimester i Møre og Romsdal

Ingar Bøen er utdannet politi og jurist og har lang erfaring fra politiet som både politiinspektør og politijurist. Han har vært ansatt i politiet siden 1982, med unntak av noen perioder hos statsadvokaten i Møre- og Romsdal og Sogn og Fjordane. Han har vært politimester siden 2014, først i Sunnmøre politidistrikt og fra 2016 i Møre og Romsdal.

-Eg er audmjuk til det å få eit nytt åremål. Drivkrafta vår er å levere best mogleg tenester for publikum.Etter mitt syn har norsk politi aldri levert betre tenester enn det vi gjer i dag. Grunnen til det er at vi aldri har hatt betre budsjett, betre bemanning og ikkje mist betre utdanna og skulerte tilsette. Med eit slikt utgangspunkt er det lett å finne motivasjon for å påta seg leiaransvar i norsk politi, sier politimestre Ingar Bøen.

-Ingar Bøen er en klok og god leder, og kan vise til gode resultater for sitt distrikt i sin forrige periode som politimester. Jeg er glad for at han ønsker å ta fatt på en ny periode som politimester, og gleder meg til å fortsette vår gode dialog og vårt gode samarbeid fremover, kommenterer Bjørnland.

 

Brita Cecilie Lilaas-Skari, visepolitimester i Oslo

Brita Cecilie Lilaas-Skari er utdannet politi, og senere også jurist. I tillegg har hun en Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Hun jobber i dag i stilling som assisterende sjef for Politiets utlendingsenhet (PU), en stilling hun har hatt siden 2019. I perioden 2013-2019 har hun hatt ulike lederroller i Kripos.

-Jeg startet min karriere i Oslo politidistrikt og gleder meg til å komme tilbake og ta fatt på viktige oppgaver sammen med dyktige kollegaer, kommenterer påtroppende visepolitimester Brita Cecilie Lilaas-Skari.

-Brita Cecilie Lilaas-Skari har mye spennende og relevant erfaring som hun tar med seg inn i denne rollen. Hun har hatt flere sentrale lederstillinger i etaten, ikke minst som assisterende sjef i PU, og jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med henne, sier Bjørnland.

image51uap.png

Fra venstre: Hætta, Lilaas-Skari og Bøen