Universum kårer hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere innen kategoriene juss, helse, humanistiske fag, ingeniør og vitenskap, IT og business. Mens politiet har tronet øverst på listen for jurister siden 2017, er det første gang at erfarne yrkesaktive innen IT kan rangere politiet. Med en femteplass fikk politiet samme plassering som da IT-studentene svarte i vår.  

– Den nye femteplassen er en fantastisk nyhet og et bevis på at politiets samfunnsoppdrag er meningsfylt også for erfarne teknologer, sier direktør for Politiets IKT-tjenester og IT-direktør i politiet, Catherine Janson.

Hun påpeker at kåringen omfatter IT i hele politiet, og at det er flust av spennende utfordringer for teknologer, enten det er snakk om politidistriktene, Kripos eller i Politiets IKT-tjenester, for å nevne noe.

- Det handler om alt fra digital etterforskning og analyse av elektroniske spor, arbeid med å bekjempe digital kriminalitet og trusler i det digitale rom - til å kontinuerlig utvikle løsninger som er kritiske og bidrar til å redde liv. Det er klart det gir mening å jobbe med IT-løsninger som støtter politiet i det viktige arbeidet, understreker hun.

Politiet kommer altså rett inn på en femteplass, første gang etaten er en del av de faste valgene yrkesaktive får i undersøkelsen:

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Finn
  4. Sopra Steria
  5. Politiet

Trenger de beste, ute og inne

Politiet har nå satt fart på å digitalisere etaten og er stadig på jakt etter spisskompetansen som trengs for å kontinuerlig utvikle svært kompliserte IT-systemer i hele etaten. Politiets viktigste rolle er å skape trygghet for innbyggerne i Norge og til det trenger etaten de beste hodene. Både ute på patrulje og inne bak dataskjermen.

– Det er svært gledelig å se at vi er så attraktive blant erfarne IT-kandidater, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektøren peker på at politiet må møte fremtidens kriminalitet, og at digitalisering og IT-kompetanse er avgjørende.

– Dette viser at politiets arbeid med å utvikle seg i takt med samfunnet, bruke teknologi til å løse oppdraget og digitaliseringen av etaten har gjort oss til en attraktiv arbeidsgiver. Vi trenger de beste hodene for å være i forkant av kriminaliteten, tilføyer hun.

Politiet topper blant juristene

For femte år på rad er politiet på topp i Universums kåring av Norges mest attraktive arbeidsgiver for jurister.

– Dette er ikke noe vi skal ta for gitt, men må gjøre oss fortjent til hvert eneste år. Samtidig er det veldig hyggelig – og en tillitserklæring – at juristene rangerer oss øverst, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Med en så tydelig førsteplass mener Bjørnland det er åpenbart at det å jobbe for en viktig samfunnsaktør er noe mange er opptatt av.

– Jeg tror samfunnsoppdraget vårt appellerer, også til jurister. Det er noe jeg selv kan kjenne meg igjen i, som utdannet jurist, sier Bjørnland.

– Man kommer raskt inn i saker og får raskt prosedere i retten, noe som gjør jobben som politijurist attraktiv og spennende.