Jim Roger Lillemo klipper snoren i døråpningen inn til det nye kontoret. Ordfører Nils Røhne står ved siden av.
Ordfører Nils Røhne og politikontakt Jim Roger Lillemo åpner politiets nye kontor i Stange kommune.
FotoInnlandet politidistrikt

Da politiets husleieavtale utløpte ga det oss muligheten til å se på en samlokalisering med kommunen i rådhuset. Kommunen innstilte på å si ja til dette og politikontakt Jim Roger Lillemo er nå på plass i rådhuset.

– Samlokaliseringen gir anledning til å se på nye måter å samarbeide og samhandle på, og vi er opptatt å levere et godt tjenestetilbud til innbyggerne og kommunen, sa politimester Johan Brekke under markeringen. Samarbeidet tar utgangspunktet i den forpliktende samarbeidsavtalen mellom politiet og kommunen.

-Det forebyggende arbeidet i Stange kommune vil fortsatt ha høy prioritet, og sammen med kommunen og andre tverrfaglige samarbeidsaktører skal vi videreutvikle det god samarbeidet, understreket Jim Roger Lillemo. Politikontakten vil være tilgjengelig gjennom faste kontordager i rådhuset og blant annet ved besøk på skoler, fritidsordninger, fritidstilbud og arrangement. Samtidig skal vi være der vi vet det er størst behov for oss, i bil, ute på gata, på nett og ute blant folk.

Kontoret i rådhuset er formålstjenlig for det samarbeidet og kontakten vi har, og her er dere tett på innbyggerne og kommunen, sa ordføreren i sin hilsen.