De to siktede ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud samt isolasjon tirsdag 9. november.

Fengslingen for to av de siktede utløper i dag.

– Politiet vil ikke be om forlenget varetektsfengsling for de siktede. Politiet har kommet langt når det gjelder vitneavhør, vi har avhørt de siktede og sikret spor på åstedet. Videre fengsling begrunnet i fare for at de siktede kan ødeleggelse bevis, anses derfor ikke lenger påkrevd og nødvendig, sier politiadvokat i Agder politidistrikt, Geir Magne Søfteland.

De to siktede vil bli løslatt men med restriksjoner.

Den tredje personen som er siktet i saken ble løslatt 9. november, men siktelsen på grov kroppsskade med døden til følge gjelder fremdeles for alle tre.

Politiet etterforsker saken for fullt. En rekke vitneavhør er foretatt, de siktede er avhørt og politiet har hatt oppfølgningsavhør av de siktede.

Ingen av de siktede har erkjent straffeskyld.

Politiet avventer ellers svar på tekniske undersøkelser, og etter hvert en endelig obduksjonsrapport, men dette kan ta noe tid.

Den foreløpige obduksjonsrapporten kan ikke politiet gå nærmere inn på av hensyn til videre etterforskning.

Media:
Talsperson for politiet i denne saken er politiadvokat Geir Magne Søfteland. Han kan nås på telefon 37 00 31 52 frem til klokken 12.00.