Politihuset i Oslo hovedinngangen

Selve arbeidet skal stå ferdig 6. januar 2022, men vil åpnes for ferdsel den 22. desember 2021. Endringer må påregnes.

Fra og med mandag 29. november er det den nye gangveien (se bildet/vedlegg) som skal benyttes. Denne er universelt utformet.

Det vil ikke være tillatt med kjøretøy opp til hovedinngangen i perioden arbeidene på veien utføres. Vi beklager ulempene dette medfører. 

Gangvei til hovedinngangen G44.pdf